top of page

Blog

Kan liefde de wereld redden?

Liefde bestaat. Dat is hoopvol. We kunnen elkaar graag zien, we kunnen ons verbonden voelen, we kunnen meer zijn dan alleen een individu, meer dan alleen. We kunnen tegelijk onszelf blijven en ons verbinden. We kunnen groeien door elkaar. We kunnen het beste voorhebben met elkaar. Het vermogen om graag te zien is ons gegeven. Daardoor kunnen we ons open stellen, onze noden laten zien, kwetsbaar zijn en toch veilig, toch thuis, toch geliefd. We zijn tot liefde uitgerust. Liefde vertelt over de mogelijkheid om een nest te vinden en daar de essentie van elkaar te zien. Liefde laat een leven toe waar we ons niet moeten verschansen achter simplismen of andere muren rondom ons. Liefde verdraagt complexiteit. Liefde laat ons toe te bestaan in de ogen van de ander. Liefde maakt ons bestaan zinvol.

Zou liefde het vermogen bezitten om al deze waarden planetair te promoten? Het beste voorhebben met elkaar, jezelf mogen zijn, samenleven met verschillen, … Zou liefde de tussenweg kunnen vormen tussen individualisme en collectivisme? Een individu mogen zijn en ook deel uit maken van verbanden, van een relatie, van een gezin, van groepen, van de wereld. Omdat wij altijd een relatie nodig hebben om er onszelf in te vinden. Omdat wij altijd moeten behoren om onze identiteit te vormen. Zo vinden we onszelf in de liefde. Waardoor de anderen dus ook deel zijn van ons ‘zelf’. Dan is voor de geliefde andere zorgen ook een manier om voor onszelf te zorgen en kunnen we alleen voor ons hele zelf zorgen door ook zorg te dragen voor het geheel waar we deel van zijn.

Dan zou de complexiteit van de liefde zich verspreiden in de maatschappij. Omdat ook liefde besmettelijk is. Zodat de maatschappij terug meer tekenen vertoont van een samenleving zonder simplismen. Een plaats waar mensen samen-leven. Een plaats waar verschillen leiden tot nieuwsgierigheid en respect. Waar er gesproken en gezocht wordt om samen-apart te zijn. Een wereld waar we elkaar aanvullen, en ons in elkaar kunnen inleven. Een wereld waar de ander niet de vijand is? Een wereld waar de ander ook deel is van mijn wereld. Ik als deel van het geheel.

Deel van de epiloog : Kan liefde de wereld redden. In Lieven Migerode. (2015).Ik zie u graag: Hoe blijf je gelukkig n je relatie, Lannoo.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
bottom of page